Montörer och tjänstemän på Rhodin & Eklund El & Tele AB år 1937.

Om oss

Vår långa historia gör oss till en trygg samarbetspartner i era projekt.

Med bred teknisk kunskap, hög kvalitet och servicekänsla är vi en komplett leverantör av el-, tele-, data-, larm-, ljud- och ljusanläggningar. Vår strävan är att med kompetenta medarbetare bygga en långsiktig och varaktig relation med våra kunder. Ett samarbete som ska vara lönsamt för båda parter. Vi arbetar främst mot företag, organisationer och offentlig sektor inom Storstockholmsområdet. Vi är kvalificerade i upphandlingssystemet TransQ och medlemmar i Installatörsföretagen.

 

Hållbarhetsarbete

Arbetsmiljö

Rhodin & Eklund arbetar kontinuerligt mot en nollvision av arbetsplatsolyckor. Det förebyggande arbetet innefattar både interna och externa utbildningar. Rhodin & Eklund följer även de krav på intyg och säkerhetsutbildningar som bygg- och installationssektorn samt många av våra kunder ställer. Arbetsmiljöarbetet innefattar även att alla anställda ska ha rätt utrustning för sina uppgifter, detta gäller såväl montörer som tjänstemän. Vi strävar efter en arbetsplats med fysiskt och psykiskt friska kollegor.  

Miljö

Rhodin & Eklunds direkta miljöpåverkan utgörs främst av avfallshantering, egen resursanvändning och utsläpp från våra egna fordon. För att säkerställa en sund avfallshantering av elavfall tar vi själva hand om avfallet som sorteras och därefter lämnas på återvinningsstationer. För att minska miljöpåverkan av utsläpp från våra egna fordon genomgår våra anställda med bil utbildning i ECO-driving. Rhodin & Eklund arbetar långsiktigt med att föreslå energieffektiva lösningar i våra projekt som minskar kundernas direkta miljöbelastning. 

 

Samhällsinvesteringar

Rhodin & Eklund arbetar för att vara en ansvarstagande samhällsaktör och ta ett aktivt ansvar för en positiv samhällsutveckling. Rhodin & Eklund arbetar med utbildning av ungdomar i nära samarbete med gymnasieskolor vilket genomförs genom erbjudande av praktik och kompetensutveckling. Genom idrottssponsring som inriktar sig på barn och ungdomar vill Rhodin & Eklund även inspirera till en sundare livsstil.

Etik

En grundläggande del av företagskulturen hos Rhodin & Eklund är att företaget och medarbetarna alltid ska agera etiskt. Rhodin & Eklund strävar efter att alla inom företaget, oavsett yrkesroll, ska känna sig trygga i hur man ska uppträda och agera i olika situationer med hjälp av uppsatta regler och normer.